Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
13.04.2012
Dodanie podkatalogu IV Kadencja 2010-2014 do katalogu Uchwały Zarządu w menu przedmiotowym
03.04.2012
Dodanie podkatalogu Frekwencja Radnych w posiedzeniach stałych komisji Rady Powiatu w Lubinie do katalogu Udział Radnych w posiedzeniach w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Frekwencja Radnych w posiedzeniach Sesji Rady Powiatu do katalogu Udział Radnych w posiedzeniach w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu III Kadencja 2006-2010 do katalogu Uchwały Zarządu w menu przedmiotowym
26.03.2012
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
20.03.2012
Dodanie podkatalogu WNIOSKI DO POBRANIA do katalogu Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu KARTY INFORMACYJNE do katalogu Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w menu przedmiotowym
27.02.2012
Zmiana nazwy katalogu III kadencja 2006-2010 w menu przedmiotowym (nowa nazwa III Kadencja 2006-2010)
Dodanie podkatalogu III kadencja 2006-2010 do katalogu Uchwały Rady w menu przedmiotowym
23.02.2012
Dodanie podkatalogu IV Kadencja 2010-2014 do katalogu Uchwały Rady w menu przedmiotowym

«      ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 06.01.2012 do 12.01.2012
 
11.01.2012
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie wyników drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącą własnością Powiatu Lubińskiego położonej w Lubinie przy Kopernika nr 16.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
10.01.2012
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - kierowanie do MOW, MOS
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - kierowanie do MOW, MOS
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "-"
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - kierowanie do MOW, MOS
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik -
Dotyczy dokumentu: Zakres działania Departamentu Finansów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zadania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zadania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zadania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zadania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zadania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zadania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zadania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zadania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zadania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zadania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zadania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
09.01.2012
Dotyczy dokumentu: Zadania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zadania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zadania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zakres działania Departament Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakres działania Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakres działania Departamentu Infrastruktury i Transportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakres działania Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wniosek o wydanie opinii do projektu stałej, czasowej organizacji ruchu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wniosek o zatwierdzenie projektu stałej, czasowej organizacji ruchu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków autobusowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wymiana prawa jazdy wydanego za granica przez państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydanie wtórnika prawa jazdy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy po egzaminie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów z terenu Powiatu Lubińskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów lub reklam
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie urządzeń obcych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót obcych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - uzgodnienie lokalizacji reklam lub obiektów obcych w pasie drogowym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - uzgodnienie trasy na sieć, przyłacze, urzadzenie w pasie drogowym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - uzgodnienie lokalizacji budowy_przebudowy zjazdu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wniosek o wydanie zezwolenia w sprawie uzgodnienia lokalizacji urządzeń w pasie drogi powiatowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wniosek o uzgodnienie lokalizacji przebudowy zjazdu w pasie drogowym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót umieszczenia urządzeń
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wniosek o zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wymiana prawa jazdy wydanego za granica przez państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wymiana prawa jazdy wydanego za granica przez państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydanie wtórnika prawa jazdy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy po egzaminie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy po egzaminie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: KARTA INFORMACYJNA wydanie karty parkingowej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "-"
Dotyczy dokumentu: KARTA INFORMACYJNA Wymiana prawa jazdy ze względu na zmianę danych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: KARTA INFORMACYJNA Wymiana ustawowa prawa jazdy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: KARTA INFORMACYJNA miedzynarodowe prawo jazdy.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: KARTA INFORMACYJNA Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: KARTA INFORMACYJNA Wymiana prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie unii europejskiej na polskie prawo jazdy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: KARTA INFORMACYJNA Wydanie wtórnika prawa jazdy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: KARTA INFORMACYJNA wydanie karty parkingowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wniosek o udzielenie pożyczki na rozpoczecie działalności gospodarzej lub rolniczej przez osobę niepełnosprawną
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "-"
Dotyczy dokumentu: Wnioski PFRON
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Lubińskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta Informacyjna - wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawnosci.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Karta Informacyjna - wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawnosci.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta Informacyjna- wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta Informacyjna - wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - kierowanie do MOW, MOS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - nadanie uprawnień szkoły publicznej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - decyzja na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - dofinasowania do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - skierowania do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapeutycznego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - awans zawodowy nauczycieli
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta informacyjna - kierowanie dziecka do kształcenia specjalnego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: KARTA INFORMACYJNA Opinia zespołu uzgadniania dokumentacji Projektowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Reklamacja umowy o dzieło - roboty budowlane
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kopia formularza wnioski dowodowe
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Formularz dane uzupełniające
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Formularz odpowiedz na pozew
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Formularz sprzeciw od...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Pozew wzór
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wzór reklamacji
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wniosek o interwencję w sprawie konsumenckiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta Informacyjna - postępowanie w zakresie praw konsumenckich
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011r nr 153 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lubinie na rok 2012 rok.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011r nr 153 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lubinie na rok 2012 rok.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "-"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011r nr 153 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lubinie na rok 2012 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik -
Dotyczy dokumentu: Uchwała Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011r nr 148 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011r nr 148 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "-"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko księgowej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "-"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko księgowej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "-"
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pracownicy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011r nr 148 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik -

«       ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ...       »