Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 01.12.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Ochrona, monitoring i sprzątanie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 oraz ochrona i sprzątanie obiektów w Chocianowie przy ulicy Trzebnickiej 22 i w Rudnej przy ulicy Wesołej 11.
 27.11.2009 Ogłoszenie o wynikach rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka nr 3.
 23.11.2009 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Dostawa paliwa i innych produktów naftowych do pojazdów służbowych i maszyn użytkowanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubinie.
 18.11.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ W LUBINIE.
 18.11.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Prace budowlane związane z remontem trybun, oświetleniem i ogrodzeniem terenu obiektu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6.
 17.11.2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochrona, monitoring i sprzątanie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 oraz ochrona i sprzątanie obiektów w Chocianowie przy ulicy Trzebnickiej 22 i w Rudnej przy ulicy Wesołej 11”.
 13.11.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco - zamówienie uzupełniajace.
 13.11.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn " Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie poza terenem miasta Lubina "
 13.11.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn " Zimowe utrzymanie porzadku i czystości pasów dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie na terenie miasta Lubina "
 06.11.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn.Roboty dodatkowe związane z robotami remontowymi i termomodernizacyjnymi w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 2, przy ulicy Szpakowej 1 w Lubinie.
 06.11.2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Zagospodarowanie terenu przed Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Lubinie".
 04.11.2009 Ogłoszenie wyników IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Szklarach Górnych - dz. nr 223/13, 223/14.
 04.11.2009 Ogłoszenie wyników II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Chróstniku - dz. nr 552/2, 552/3.
 04.11.2009 Ogłoszenie wyników drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości położonej w Chróstniku w granicach działki 109/65.
 04.11.2009 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Ochrona, monitoring i sprzątanie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 oraz ochrona i sprzątanie obiektów w Chocianowie przy ulicy Trzebnickiej 22 i w Rudnej przy ulicy Wesołej 11.
 04.11.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Roboty dodatkowe związane z budową ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy II Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie, Al. Niepodległości 31.
 02.11.2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prace budowlane związane z remontem trybun, oświetleniem i ogrodzeniem terenu obiektu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. KEN 6.
 28.10.2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie poza terenem miasta Lubina”
 28.10.2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zimowe utrzymanie porządku i czystości pasów dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie na terenie miasta Lubina”.
 16.10.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.
 16.10.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.
 16.10.2009 Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "prace budowlane związane z remontem trybun, oświetleniem i ogrodzeniem terenu obiektu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6".
 15.10.2009 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie poza terenem miasta Lubina
 12.10.2009 Ogloszenie o zamówieniu pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ W LUBINIE.
 09.10.2009 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN."PRACE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM TRYBUN, OŚWIETLENIEM I OGRODZENIEM TERENU OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W LUBINIE PRZY UL. KEN 6".
 09.10.2009 Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia pn. Prace budowlane związane z remontem trybun, oświetleniem i ogrodzeniem terenu obiektu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6.
 07.10.2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.
 07.10.2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.
 02.10.2009 Zmiana treści SIWZ dot. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie poza terenem miasta Lubina” .
 02.10.2009 Ogłoszenie o zamówieniu pn.PRACE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM TRYBUN, OŚWIETLENIEM I OGRODZENIEM TERENU OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W LUBINIE PRZY UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 6.

«       4   5   6   7   8   9   10   11   12   13         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 60856