Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 01.03.2010 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn : Przebudowa części drugiego i całego trzeciego piętra Młodzieżowego Domu Kultury na potrzeby młodzieżowego schroniska turystycznego przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.
 26.02.2010 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D ul Jana Pawła II w Lubinie - etap 2 - od ul. Krupińskiego do ul. Hutniczej.
 26.02.2010 Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D ul Jana Pawła II w Lubinie - etap 2 - od ul. Krupińskiego do ul. Hutniczej.
 26.02.2010 Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D ul Jana Pawła II w Lubinie - etap 2 - od ul. Krupińskiego do ul. Hutniczej.
 16.02.2010 Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin – Etap I.
 09.02.2010 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. Remont drogi powiatowej nr 1237D ul. Jagiełły w Ścinawie – Etap I”
 03.02.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Organizacja wyjazdu zimowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na obóz integracyjno - naukowy.
 02.02.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa części drugiego i całego trzeciego piętra Młodziezowego Domu Kultury na potrzeby młodzieżowego schroniska turystycznego przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.
 28.01.2010 Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont drogi powiatowej nr 1237D ul. Jagiełły w Ścinawie – Etap I”
 28.01.2010 Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin – Etap I.
 28.01.2010 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I.
 27.01.2010 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I.
 27.01.2010 Załącznik do ogłoszenia o zamównieniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I.
 27.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. Remont drogi powiatowej nr 1237D ul. Jagiełły w Ścinawie - Etap I
 13.01.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja wyjazdu zimowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na obóz integracyjno - naukowy.
 30.12.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn : "Dostawa paliwa i innych produktów naftowych do pojazdów służbowych i maszyn użytkowanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubinie".
 30.12.2009 Ogłoszenie o zamówieniu pn " Organizacja wyjazdu zimowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na obóz integracyjno - naukowy".
 28.12.2009 Odpowiedzi II na pytania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę części drugiego i całego trzeciego piętra Młodzieżowego Domu Kultury na potrzeby schroniska turystycznego przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.
 21.12.2009 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz pismo informacyjne o zmianie terminów w przetargu pn. Przebudowa części drugiego i całego trzeciego piętra Młodzieżowego Domu Kultury na potrzeby młodzieżowego schroniska turystycznego przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.
 18.12.2009 Odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę części drugiego i całego trzeciego piętra Młodzieżowego Domu Kultury na potrzeby schroniska turystycznego przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.
 17.12.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - zamówienie uzupełniające.
 17.12.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - zamówienie dodatkowe.
 17.12.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Roboty dodatkowe związane z robotami remontowymi i instalacyjnymi budynku Starostwa Powiatowego przy ul. J.Kilińskiego 12b w Lubinie.
 17.12.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Roboty dodatkowe związane z robotami obejmującymi: remont trybun, remont oświetlenia i ogrodzenie terenu obiektu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6.
 14.12.2009 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR XIX/2009 pn.: „Dostawa paliwa i innych produktów naftowych do pojazdów służbowych i maszyn użytkowanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubinie".
 03.12.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1192D ul. Hutnicza w Lubinie - zamówienie uzupełniające.
 03.12.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1192D ul. Hutnicza w Lubinie - roboty dodatkowe.
 02.12.2009 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa części drugiego i całego trzeciego piętra Młodzieżowego Domu Kultury na potrzeby młodzieżowego schroniska turystycznego przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.
 02.12.2009 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Dostawa paliwa i innych produktów naftowych do pojazdów służbowych i maszyn użytkowanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubinie.
 02.12.2009 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR XVIII/2009 pn.: „Dostawa paliwa i innych produktów naftowych do pojazdów służbowych i maszyn użytkowanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubinie”

«       3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 60850