Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 04.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na. Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I- zamówienie dodatkowe.
 02.06.2010 Uzupełnienia w SIWZ dot zamówienia pn. Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi 5.
 02.06.2010 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświ@tą w Powiecie Lubińskim- PLESZO.
 01.06.2010 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie.
 31.05.2010 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi 5
 28.05.2010 Ogloszenie o zamówieniu pn. Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie.
 28.05.2010 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie.
 28.05.2010 Odpowiedzi na zapytania dot. przetargu pn. Przygotowanie i przeprowadzenie w pełnym zakresie postępowania mającego na celu wyłonienie partnera prywatnego /wykonawcy/ koncesjonariusza na realizację zadania pn. Budowa i prowadzenie hali widowiskowo - sportowej w Lubinie.
 28.05.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie kredytu obrotowego długoterminowego na pokrycie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Powiatu Lubińskiego w wysokości 28.000.000,00 PLN
 21.05.2010 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przygotowanie i przeprowadzenie w pełnym zakresie postępowania mającego na celu wyłonienie partnera prywatnego /wykonawcy/ koncesjonariusza na realizację zadania pn. Budowa i prowadzenie hali widowiskowo - sportowej w Lubinie.
 21.05.2010 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I - zamówienie uzupełniające.
 21.05.2010 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Mechaniczne koszenie traw z poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie.
 20.05.2010 Zmiana str. 10 SIWZ w przetargu dot. przetargu na udzielenie kredytu obrotowego długoterminowego na pokrycie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Powiatu Lubińskiego w wysokości 28.000.000,00 PLN
 20.05.2010 Ogłoszenie o zamówieniu pn. DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM UMOŻLIWIAJĄCYM ELEKTRONICZNE SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA TABLICE REJESTRACYJNE DLA POWIATU LUBIŃSKIEGO Z SIEDZIBĄ W LUBINIE PRZY UL. JANA KILIŃSKIEGO 12 B
 18.05.2010 Specyfikacja istotnych warinków zamówienia, umowa - wersje poprawione dot. przetargu na udzielenie kredytu obrotowego długoterminowego na pokrycie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Powiatu Lubińskiego w wysokości 28.000.000,00 PLN.
 17.05.2010 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu na udzielenie kredytu obrotowego długoterminowego na pokrycie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Powiatu Lubińskiego w wysokości 28.000.000,00 PLN.
 14.05.2010 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Mechaniczne koszenie traw z poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie"
 13.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I- zamówienie uzupełniające.
 12.05.2010 Ogłoszenie o zamówieniu na:Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie.
 12.05.2010 Specyfikacja poprawiona dot. przetargu na udzielenie kredytu obrotowego długoterminowego na pokrycie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Powiatu Lubińskiego w wysokości 28.000.000,00 PLN.
 12.05.2010 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu na udzielenie kredytu obrotowego długoterminowego na pokrycie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Powiatu Lubińskiego w wysokości 28.000.000,00 PLN
 30.04.2010 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu na udzielenie kredytu obrotowego długoterminowego na pokrycie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Powiatu Lubińskiego w wysokości 28.000.000,00 PLN
 29.04.2010 Ogłoszenie o zamówieniu na: Mechaniczne koszenie traw z poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie
 26.04.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. : Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie grysami i emulsją z remontera.
 26.04.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco.
 23.04.2010 Przetarg - udzielenie kredytu obrotowego długoterminowego na pokrycie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Powiatu Lubińskiego w wysokości 28.000.000,00 PLN.
 22.04.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca w miejscowości Gorzyca.
 21.04.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D ul. Jana Pawła II w Lubinie - etap 2 - od ul. Krupińskiego do ul. Hutniczej.
 20.04.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Letnie utrzymanie dróg wraz z pielęgnacją zieleni w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie na terenie miasta Lubina.
 19.04.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco”

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 60761