Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 14.07.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości krzeczyn Wielki.
 14.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - zamówienie dodatkowe.
 14.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na: Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie.
 14.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn: Remont sanitariatów na parterze i pierwszym piętrze Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi 5.
 13.07.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 1 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyzowania z drogą krajową nr 3(od km 66+353 do km80+379).
 09.07.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn: : Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie grysami i emulsją z remontera - zamówienie uzupełniające.
 05.07.2010 Zmiana formularza ofertowego w przetargu pn.: „Remont dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych 51c”
 02.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na : Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie grysami i emulsją z remontera - zamówienie uzupełniające
 29.06.2010 "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr. Leśna w Lubinie"
 29.06.2010 "Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie"
 28.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie
 28.06.2010 Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświ@tą w Powiecie Lubińskim- PLESZO
 25.06.2010 Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu pn: "Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 1 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyzowania z drogą krajową nr 3(od km 66+353 do km80+379)
 25.06.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn: DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM UMOŻLIWIAJĄCYM ELEKTRONICZNE SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA TABLICE REJESTRACYJNE DLA POWIATU LUBIŃSKIEGO Z SIEDZIBĄ W LUBINIE PRZY UL.JANA KILIŃSKIEGO 12 B.
 24.06.2010 "Remont drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki"
 24.06.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi 5.
 23.06.2010 "Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie"
 22.06.2010 "Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (od km 66+353 do km 80+379)"
 22.06.2010 Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: "Remont terenów zielonych wraz z wykonaniem boiska sportowego przy I LO w Lubinie przy ul. Kopernika 7"
 22.06.2010 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Remont dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych 51 c.
 18.06.2010 Wyjaśnienie treści SWIZ: "Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 1 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyzowania z drogą krajową nr 3(od km 66+353 do km80+379) [3] (18.06.2010)
 18.06.2010 Zawiadomienie o zmianie tresci SWIZ na: "Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 1 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyzowania z drogą krajową nr 3(od km 66+353 do km80+379)
 17.06.2010 Uzupełnienie przedmiarów do przetargu pn. pn. Remont terenów zielonych wraz z wykonaniem boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie, przy ul. Mikołaja Kopernika 7.
 17.06.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Przygotowanie i przeprowadzenie w pełnym zakresie postępowania mającego na celu wyłonienie partnera prywatnego /wykonawcy/ koncesjonariusza na realizację zadania pn. Budowa i prowadzenie hali widowiskowo - sportowej w Lubinie.
 16.06.2010 Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.
 14.06.2010 Ogłoszenie o zamówieniu na: "Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 1 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyzowania z drogą krajową nr 3(od km 66+353 do km80+379)
 10.06.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM UMOŻLIWIAJĄCYM ELEKTRONICZNE SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA TABLICE REJESTRACYJNE DLA POWIATU LUBIŃSKIEGO Z SIEDZIBĄ W LUBINIE PRZY UL. JANA KILIŃSKIEGO 12 B.
 10.06.2010 Wyjaśnienia treści SIWZ dot przetargu pn. Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie.
 08.06.2010 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Remont terenów zielonych wraz z wykonaniem boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie, przy ul. Mikołaja Kopernika 7.
 08.06.2010 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I - zamówienie dodatkowe

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 60762