Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 08.07.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2010 r. nr 1580 w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 08.07.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2010 r. nr 1579 w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.
 08.07.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2010 r. nr 1578 w sprawie zawarcia porozumienia
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 2010 r. nr 1577 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającą uchwałę w sprawie przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 2010 r. nr 1576 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 2010 r. nr 1575 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2010 r. nr 1574 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za 2009 rok.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2010 r. nr 1573 w sprawie zawarcia umowy.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2010 r. nr 1572 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2010 r. nr 1571 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2010 r. nr 1570 zmieniająca uchwałę Nr CCLXV/1454/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2010 r. nr 1569 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2010 r. nr 1568 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2010 r. nr 1567 w sprawie podpisania porozumienia.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2010 r. nr 1566 w sprawie udzielenia upoważnienia.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2010 r. nr 1565 w sprawie udzielenia upoważnienia.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2010 r. nr 1564 w sprawie zaopiniowania uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2010 r. nr 1563 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 1562 w sprawie pokrycia kosztów zakupu nagrody.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 1561 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Bogdana Dudka z dnia 14 maja 2010 r.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 1560 w sprawie zawarcia porozumienia.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 1559 w sprawie wyrażenia zgody.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 1558 w sprawie zawarcia umowy.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 1557 w sprawie pokrycia kosztów.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 1556 w sprawie pokrycia kosztów.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 1555 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 1554 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.
 23.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 1553 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 2 czerwca 2010 r. nr 1552 w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 1551 w sprawie pokrycia kosztów.

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 11530