Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 06.09.2010 Uzupełnienie SIWZ dot. Dostawa sprzętu dydaktycznego dla czterech pracowni Szkolnych Ośrodków Karier w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Lubińskiemu.
 06.09.2010 Przedłużenie terminu składania ofert na zadanie pn. Dostawa sprzętu dydaktycznego dla czterech pracowni Szkolnych Ośrodków Karier w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Lubińskiemu.
 06.09.2010 Uzupełnienie do ogłoszenia z dnia 11.08.2010 r. dotyczące koncesji na roboty budowlane na Budowę i prowadzenie hali widowiskowo-sportowej w Lubinie.
 03.09.2010 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Opracowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dokumentacji technicznej na budowę ekranów akustycznych długości 220m ekrany 2b i 2c wg koncepcji oraz budowę ekranu akustycznego długości 160m, przy drodze powiatowej nr 1191D Al. Niepodległości w Lubinie.
 31.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. Dostawa sprzętu dydaktycznego dla czterech pracowni Szkolnych Ośrodków Karier w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Lubińskiemu.
 31.08.2010 Odpowiedż na zapytania wykonawcy dot. Budowa placu zabaw na terenie SOSzW w Szklarach Górnych w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA
 26.08.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 1 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyzowania z drogą krajową nr 3(od km 66+353 do km80+379).
 24.08.2010 Ogłoszenie o zamówieniu pn Przebudowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 wraz z utwardzeniem terenów zielonych.
 23.08.2010 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Wdrożenie Elektrycznego Systemu Zarządzania Oświ@tą w Powiecie Lubińskim - PLESZO".
 20.08.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Remont drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki - zamówienie uzupełniające.
 19.08.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Remont sanitariatów na parterze i pierwszym piętrze Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi 5.
 19.08.2010 Wyjasnienie treści SIWZ dot. Opracowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dokumentacji technicznej na budowę ekranów akustycznych długości 220m ekrany 2b i 2c wg koncepcji oraz budowę ekranu akustycznego długości 160m, przy drodze powiatowej nr 1191D Al. Niepodległości w Lubinie.
 19.08.2010 Ogloszenie o zamówieniu dot. " Budowa placu zabaw na terenie SOSzW w Szklarach Górnych w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA
 18.08.2010 Ogloszenie o unieważnieniu procedury przetargowej dot. " Budowa placu zabaw na terenie SOSzW w Szklarach Górnych w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA "
 13.08.2010 Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ: Opracowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dokumentacji technicznej na budowę ekranów akustycznych długości 220m ekrany 2b i 2c wg koncepcji oraz budowę ekranu akustycznego długości 160m, przy drodze powiatowej nr 1191D Al. Niepodległości w Lubinie.
 13.08.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA na. : Opracowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dokumentacji technicznej na budowę ekranów akustycznych długości 220m ekrany 2b i 2c wg koncepcji oraz budowę ekranu akustycznego długości 160m, przy drodze powiatowej nr 1191D Al. Niepodległości w Lubinie.
 13.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na: : Remont drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki - zamówienie uzupełniające.
 11.08.2010 Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dot. "Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 1 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyzowania z drogą krajową nr 3(od km 66+353 do km80+379).
 11.08.2010 Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane na " Budowę i prowadzenie hali widowiskowo-sportowej w Lubinie" oraz sprostowanie.
 11.08.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów na parterze i pierwszym piętrze Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi 5.
 09.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. : Opracowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dokumentacji technicznej na budowę ekranów akustycznych długości 220m ekrany 2b i 2c wg koncepcji oraz budowę ekranu akustycznego długości 160m, przy drodze powiatowej nr 1191D Al. Niepodległości w Lubinie.
 05.08.2010 "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- kancelaria prawna HWS"
 05.08.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Remont terenów zielonych wraz z wykonaniem boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie, przy ul. Mikołaja Kopernika 7
 02.08.2010 Ogłoszenie o zamówieniu pn " Budowa placu zabaw na terenie SOSzW w Szklarach Górnych w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA "
 27.07.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wdrożenie Elektrycznego Systemu Zarządzania Oświ@tą w Powiecie Lubińskim - PLESZO".
 20.07.2010 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Remont drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki.
 19.07.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Remont dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych 51c
 17.07.2010 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul.Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie"
 17.07.2010 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul.Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - zamówienie dodatkowe"
 15.07.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont terenów zielonych wraz z wykonaniem boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie, przy ul. Mikołaja Kopernika 7.

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 60763