Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 26.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1610 w sprawie zawarcia umowy.
 26.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1609 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego.
 26.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1608 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 26.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1607 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 26.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1606 w sprawie udziału w konkursie.
 26.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1605 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 5 do porozumienia nr DU-Z. 081-446/08 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg zawartego w dniu 14 kwietnia 2008 r.
 26.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1604 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.
 23.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1603 w sprawie nie przyjęcia oferty sprzedaży części nieruchomości położonej w Juszowicach, gmina Rudna.
 23.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1602 w sprawie wyrażenia zgody na postawienie ściany działowej.
 23.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1601 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie ściany działowej.
 23.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1600 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 rok.
 23.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1599 w sprawie przekazania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubińskiego.
 23.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1598 w sprawie przekazania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego.
 23.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2010 r. nr 1597 w sprawie udzielenia upoważnienia.
 23.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2010 r. nr 1596 w sprawie wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla terenu ograniczonego drogą powiatową nr 1231D z Lubina do Księginic, wschodnią granicą miasta, terenem złoża kruszywa naturalnego „Małomice”, południową i zachodnią granicą lasu, drogą 292 do projektowanej w planie Nr 15 drogi oznaczonej symbolem KG, następnie drogą KG do projektowanej drogi oznaczonej w planie Nr 15 symbolem KZ.... .
 23.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2010 r. nr 1595 w sprawie pokrycia kosztów zakupu nagrody.
 23.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2010 r. nr 1594 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 04.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 lipca 2010 r. nr 1593 w sprawie udzielenia upoważnienia
 04.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 lipca 2010 r. nr 1592 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów.
 04.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 lipca 2010 r. nr 1591 w sprawie powołania komisji egzaminizacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 04.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 lipca 2010 r. nr 1590 w sprawie powołania komisji egzaminizacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 04.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 lipca 2010 r. nr 1589 w sprawie powołania komisji egzaminizacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 04.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 lipca 2010 r. nr 1588 w sprawie powołania komisji egzaminizacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 04.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 lipca 2010 r. nr 1587 w sprawie powołania komisji egzaminizacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 04.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 lipca 2010 r. nr 1586 w sprawie powołania komisji egzaminizacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 15.07.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 lipca 2010 r. nr 1585 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 15.07.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 lipca 2010 r. nr 1584 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 15.07.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 lipca 2010 r. nr 1583 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 15.07.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 lipca 2010 r. nr 1582 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie.
 15.07.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 lipca 2010 r. nr 1581 w sprawie wyrażenia zgody na wyburzenie ścian działowych.

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 11531