Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 30.07.2010 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.
 30.07.2010 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finamsowych wg stanu na koniec II kwartału 2010 r
 31.05.2010 Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku.
 18.05.2010 Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2009 rok.
 14.05.2010 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2009r.
 14.05.2010 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń za I kwartał 2010 r.
 14.05.2010 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wg stanu na koniec I kwartału 2010 r.
 14.05.2010 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2010 r.
 19.04.2010 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wg stanu na koniec IV kwartału 2009 r.
 19.04.2010 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń.
 19.04.2010 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.
 05.11.2009 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń.
 05.11.2009 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.
 05.11.2009 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wg stanu na koniec III kwartału 2009 r.
 20.08.2009 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wg stanu na koniec II kwartału 2009 r.
 20.08.2009 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń.
 20.08.2009 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.
 07.07.2009 Kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu w ramach działu 852 i pomocy publicznejw ramach działu 853
 29.05.2009 Informacja o kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Lubińskiego w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie za 2008 rok.
 25.05.2009 Materiały z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2008 rok.
 25.05.2009 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku.
 21.05.2009 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2008 roku, w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
 12.05.2009 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.
 12.05.2009 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
 12.05.2009 RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń.
 05.05.2009 Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie wg. stanu na koniec I kwartału 2009 r.
 05.05.2009 Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec I kwartału 2009 r.
 05.05.2009 Rb-N sprawozdanie o stanie należności na koniec I kwartału 2009 r.
 18.12.2008 Sprawozdania, Audyty i Kontrole lata 2004 - 2008.

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 13304