Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 31.01.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wykonanie skanów elektronicznych (przeniesienie do obrazu rastrowego) dokumentów znajdujących się w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym w Lubinie, przepisanie i przeniesienie danych znajdujących się w Książkach Ewidencji Robót Geodezyjnych (KERG) do formy elektronicznej dla obiektu miasto Lubin

 08.12.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Świadczenie ochrony fizycznej bezpośredniej i stałej obiektów i mienia położonych w Chróstniku wraz z terenem przynależnym

 08.11.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Dostawa komputerów i drukarek oraz tonerów, tuszy, i programu multimedialnego w ramach projektu Ćwiczę, rozumiem, potrafię.

 03.11.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu lubińskiego w sezonie zimowym 2011/2012 z podziałem na części.

 03.11.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego w sezonie zimowym 2011/2012 z podziałem na części: Część I - dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem, Część II - dostawa kruszywa naturalnego.

 02.11.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie – III etap.

 28.10.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Dostawa komputerów i drukarek oraz tonerów, tuszy i programu multimedialnego w ramach projektu "Ćwiczę, rozumiem, potrafię".

 27.10.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przebudowa mostu na rzece Czarna Woda w ciągu drogi powiatowej nr 1227D (km 9+474) w Bukownej,-I etap

 12.10.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Dostawa materiałów dydaktycznych i biurowych w ramach projektu systemowego "Ćwiczę, rozumiem, potrafię".

 13.09.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych w ramach grupy zakupowej utworzonej z pięciu jednostek położonych na terenie Powiatu Lubińskiego

 26.08.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego z określenia wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na obszarze Powiatu Lubińskiego

 08.07.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego

 08.07.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wybór operatora zarządzającego Młodzieżowym Schroniskiem Turystycznym w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a

 17.06.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Prace geodezyjne związane z założeniem ewidencji budynków i lokali dla 11 obrębów miasta Lubina zgodnie z Projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków- założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Lubina, powiat lubiński, woj. dolnośląskie.

 17.06.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wybór operatora zarządzającego Młodzieżowym Schroniskiem Turystycznym w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a

 09.05.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193D ul. Paderewskiego w Lubinie - etap I, od km proj. 0+020 do km proj. 0+480

 28.04.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Prace dotyczące sporządzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarze Powiatu Lubińskiego

 07.04.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Sprzedaż energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie przy ul Jana Kilińskiego 12b

 02.03.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Świadczenie usług telefonii publicznej wraz z dzierżawą cyfrowej centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 12 b

 01.03.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Prace geodezyjne i kartograficzne na obszarze Powiatu Lubinskiego

 25.02.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego z określenia wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na obszarze Powiatu Lubińskiego

 28.01.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Ochrona mienia oraz obsługa systemu telewizji dozorowej budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie przy ul.Jana Kilinskiego 12b


«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 52675