Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 21.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2010 r. nr 1640 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za pierwsze półrocze 2010 roku.
 03.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 sierpnia 2010 r. nr 1639 w sprawie podjęcia działań mających na celu nadanie nowo budowanej drodze - Obwodnica Południowa miasta Lubina kategorii drogi powiatowej.
 03.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 sierpnia 2010 r. nr 1638 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24 sierpnia 2010 r. nr 1637 w sprawie przyznania środków finansowych z budżetu na dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata 2010” organizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego – gminy z terenu powiatu lubińskiego.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24 sierpnia 2010 r. nr 1636 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24 sierpnia 2010 r. nr 1635 w sprawie przyjęcia informacji.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2010 r. nr 1634 w sprawie podpisania aneksu do umowy.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2010 r. nr 1633 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2010 r. nr 1632 w sprawie ustalenia trybu i sposobu sporządzania materiałów z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego podlegających opublikowaniu.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2010 r. nr 1631 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Lubińskiego oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu przez jednostki organizacyjne Powiatu Lubińskiego.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2010 r. nr 1630 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Lubińskiego oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu w Starostwie Powiatowym w Lubinie.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2010 r. nr 1629 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2010 r. nr 1628 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2010 r. nr 1627 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2010 r. nr 1626 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2010 r. nr 1625 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2010 r. nr 1624 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2010 r. nr 1623 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2010 r. nr 1622 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2010 r. nr 1621 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2010 r. nr 1620 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2010 r. nr 1619 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie organizacji nauki religii prawosławnej.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2010 r. nr 1618 w sprawie przyznania nagród dla najlepszych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Lubińskiego .
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2010 r. nr 1617 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2010 r. nr 1616 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lubińskiego.
 01.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 3 sierpnia 2010 r. nr 1615 w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 26.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 3 sierpnia 2010 r. nr 1614 w sprawie wszczęcia postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym w celu budowy i prowadzenia Hali Widowiskowo – Sportowej w Lubinie.
 26.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 3 sierpnia 2010 r. nr 1613 w sprawie pokrycia kosztów.
 26.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 lipca 2010 r. nr 1612 w sprawie zawarcia umowy.
 26.08.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1611 w sprawie zawarcia aneksu do umowy.

«       1   2   3   4   5   6   7   8         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 11532