Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 29.10.2012 Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o którym owa w art 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za III kwartał 2012 roku.
 06.08.2012 Wystąpienie pokontrolne Zarządu Państwowego Funduszu Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
 31.07.2012 Rb-NDS RB-N RB-Z Sprawozdania z wykonania budźetu za II kwartał 2012
 18.07.2012 Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura we Wrocławiu w zakresie wybranych aspektów działalności związanej z przekształceniami własnościowymi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie i Regionalnego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Lubinie.
 18.07.2012 Protokół kontroli Starostwa Powiatowego w Lubinie sporządzony przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura we Wrocławiu .
 31.05.2012 Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2011 rok zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych
 30.05.2012 Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budzetów jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadań realizowanych przez Departament Infrastruktury i Transportu.
 30.05.2012 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku, w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.
 29.05.2012 Informacja o kwotach dotacji udzielonych w 2011 r. jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Powiatu Lubińskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 07.05.2012 Rb-NDS RB-N RB-Z
Sprawozdania z wykonania budźetu za I kwartał 2012

 05.03.2012 Rb-NDS RB-N RB-Z
Sprawozdania z wykonania budźetu za IV kwartał 2011

 08.11.2011 Rb-NDS RB-N RB-Z
Sprawozdania z wykonania budźetu za III kwartał 2011

 05.08.2011 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2011 r.
 05.08.2011 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2011 r.
 05.08.2011 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2011 r.
 31.05.2011 Informacja o kwtach dotacji udzielonych w 2010r. z budżetu Powiatu Lubińskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 31.05.2011 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2010 roku, w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
 26.05.2011 Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budzetów jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej i ochrony zdrowia.
 25.05.2011 Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego na dzień 31.12.2010 r.
 20.05.2011 Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r."
 28.04.2011 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2011 r.
 28.04.2011 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2011 r.
 28.04.2011 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń za I kwartał 2011 r.
 05.04.2011 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń za IV kwartał 2010 r.
 05.04.2011 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2010 r
 05.04.2011 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2010 r.
 18.11.2010 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2010 r.
 18.11.2010 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2010 r
 18.11.2010 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń za III kwartał 2010 r.
 30.07.2010 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń za II kwartał 2010 r.

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 13305