Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 10.11.2010 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w CZĘŚCI C na: Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.
 08.11.2010 Ogłoszenie o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia dot: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn: Część A - Dostawa samochodu osobowego 5-drzwiowego, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 1 do umowy. Część B - Dostawa samochodu towarowo-osobowego z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 2 do umowy.
 08.11.2010 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem dla CZĘŚCI A i CZĘŚCI B.
 08.11.2010 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie poza terenem miasta Lubina”.
 08.11.2010 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: „Zimowe utrzymanie porządku i czystości dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie na terenie miasta Lubina”.
 08.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn: Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.
 08.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn: Część A - Dostawa samochodu osobowego 5-drzwiowego, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 1 do umowy. Część B - Dostawa samochodu towarowo-osobowego z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 2 do umowy.
 04.11.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu dydaktycznego dla czterech pracowni Szkolnych Ośrodków Karier w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Lubińskiemu.
 02.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: AUDYT ZEWNĘTRZNY WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM DLA PROJEKTU „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie” realizowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013.
 02.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na: Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od 77+340 km do km 78+180- zamówienie uzupełniające.
 29.10.2010 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI A, CZĘŚCI B i CZĘŚCI C na: Zimowe utrzymanie porządku i czystości dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie poza terenem miasta Lubina.
 29.10.2010 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zimowe utrzymanie porządku i czystości dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie na terenie miasta Lubina.
 29.10.2010 Wyjaśnienia treści SIWZ dot. Wycinka krzewów i samosiejek w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie.
 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA pn. Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od km 74+950 do km 77+340.
 29.10.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. : Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od km 74+950 do km 77+340.
 27.10.2010 Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Młodzieżowego Schroniska Turystycznego, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.
 27.10.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetaru nieograniczonego pn. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu dydaktycznego dla czterech pracowni Szkolnych Ośrodków Karier w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Lubińskiemu
 26.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. Wycinka krzewów i samosiejek w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie.
 26.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.
 25.10.2010 Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Młodzieżowego Schroniska Turystycznego, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.
 25.10.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Młodzieżowego Schroniska Turystycznego, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.
 22.10.2010 "Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od km 74+950 do km 77+340"
 22.10.2010 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI C na: "Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2 mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem"
 22.10.2010 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia dla CZĘŚCI A i CZĘŚCI B na: "Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2 mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem"
 22.10.2010 "Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - zamówienie dodatkowe"
 22.10.2010 "Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem"
 20.10.2010 "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie poza terenem miasta Lubina"
 20.10.2010 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - zamówienie dodatkowe "
 20.10.2010 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - zamówienie dodatkowe "
 20.10.2010 Ogłoszenie o zamówieniu pn: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Młodzieżowego Schroniska Turystycznego, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie

«       1   2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 60765