Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 13.09.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Przebudowa drogi powiatowej nr 1193D ul. Paderewskiego w Lubinie - etap I, od km proj. 0+020 do km proj. 0+480
 19.08.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUPLICZNEGO
Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego

 02.08.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Świadczenie przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego usług dydtrybucji energi elektrycznej na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubinie- dotyczy liczników 95286242 oraz 83075253.

 05.07.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Prace geodezyjne i kartograficzne na terenie Powiatu Lubińskiego

 03.06.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Budowa urządzeń wodnych, służących do zasilania urządzeń nawadniających boisko sportowe przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogółnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6.

 22.04.2011 ZAPYTANIE O CENĘ
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 12 b

 12.04.2011 ZAPYTANIE O CENĘ
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych i papieru do urządzeń drukujacych i kopiujących na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 12b

 04.03.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Obsługa prawna w zakresie wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami i innymi organizacjami orzekającymi w tym organami administracyjnymi, sądowoadministracyjnymi i nadzorczymi przed Ministrem Skarbu Państwa oraz doradctwo prawne w zakresie zastepstwa procesowego w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami oraz w zakresie prawa pracy i w zakresie umów cywilno-prawnych.


«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 6997