Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 20.06.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Lubińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu

 10.06.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego oraz stanu zanieczyszczenia powietrza dla inwestycji pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie

 08.04.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Sporządzenie opini w formie opertatu szacunkowego z określenia wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na obszarze Powiatu Lubińskiego

 26.03.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Promocja Powiatu Lubińskiego poprzez sport podczas współzawodnictwa na najwyższym poziomie sportowym.

 06.03.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wykonanie nawierzchni wypełniających wyspy centralne rond w ciągu ul. Leśnej w Lubinie

 28.02.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego

 30.01.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Lubinie

 25.01.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu lubińskiego w sezonie zimowym 2012/2013 – na terenie gminy Rudna

 16.01.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Lubinie

 23.11.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wykonanie skanów elektronicznych (przeniesienie do obrazu rastrowego) dokumentów znajdujących się w archiwach podręcznych Starostwa Powiatowego w Lubinie do formy elektronicznej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz importem bazy danych i jej integracją z systemem elektronicznego obiegu dokumentów PROTON

 13.11.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wykonanie nawierzchni wypełniających wyspy centralne rond w ciągu ulicy Leśnej w Lubinie.

 12.11.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Ochrona mienia oraz obsługa systemu telewizji dozorowej w budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 12 b na okres 2 lat

 31.10.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Rudna w sezonie zimowym 2012/2013

 26.10.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych z określenia wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na obszarze Powiatu Lubińskiego dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomością

 12.10.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych z określenia wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na obszarze Powiatu Lubińskiego dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomością

 10.10.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu lubińskiego w sezonie zimowym 2012/2013 z podziełem na części: Część I - na terenie gminy Lubin i Ścinawa, Część II - na terenie gminy Rudna.

 12.09.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni, wycinka krzewów oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego

 05.09.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych w ramach grupy zakupowej utworzonej z czterech jednostek położonych na terenie Powiatu Lubińskiego

 24.08.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z użyczeniem oprogramowania umożliwiającego elektorniczne składanie zamówień.

 24.07.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do głosowania podczas sesji Rady Powiatu Lubińskiego.

 19.07.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Ścinanie poboczy dróg powiatowych nr 1201D i nr 1219D

 13.06.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Promocja Powiatu Lubińskiego poprzez sport podczas współzawodnictwa na najwyższym poziomie sportowym.

 15.05.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Dostawa licencji, wdrożenie oraz opieka autorska systemu informatycznego do obsługi kadrowo-płacowej Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 11.05.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Promocja Powiatu Lubińskiego poprzez sport podczas współzawodnictwa na najwyższym poziomie sportowym.

 27.04.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego z określenia wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na obszarze Powiatu Lubińskiego

 25.04.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Konwersja baz danych opisowych i geometrycznych do systemu EWID2007

 25.04.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych z określenia wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na obszarze Powiatu Lubińskiego dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 28.03.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Sprzedaż i dostarczenie licencji , wdrożenie oraz opieka autorska systemu informatycznego do obsługi finansowo - księgowej Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 09.03.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego

 02.03.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przebudowa mostu nad rzeką Zimnicą wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej 1193D, ul. Paderwskiego w Lubinie - etap II, od km proj. 0+480 do km proj. 0+800


«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 52676