Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2010 r. nr 1670 w sprawie pokrycia kosztów.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2010 r. nr 1669 w sprawie zorganizowania konkursu filmowego.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2010 r. nr 1668 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2010 r. nr 1667 w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, powyżej 5 000 zł. przypadających Zarządowi Dróg Powiatowych w Lubinie.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2010 r. nr 1666 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2010 r. nr 1665 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1664 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1663 w sprawie pokrycia kosztów.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1662 w sprawie zawarcia umowy.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1661 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Lubiński.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1660 w sprawie zawarcia umowy.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1659 w sprawie zawarcia aneksu.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1658 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1657 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1656 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1655 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1654 w sprawie zawarcia porozumienia.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1653 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lubińskiego na lata 2010-2013”.
 05.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2010 r. nr 1652 w sprawie zawarcia umowy.
 05.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2010 r. nr 1651 w sprawie wszczęcia postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym w celu budowy i prowadzenia parku wodnego w Lubinie.
 05.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2010 r. nr 1650 w sprawie zawarcia umowy na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 Technikum Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie w ramach projektu pn. „Wirtualne Międzynarodowe Przedsiębiorstwo-droga rozwoju umiejętności zawodowych”.
 05.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2010 r. nr 1649 w sprawie zawarcia umowy na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie w ramach projektu pn. „EU-paszport do nauki”
 21.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2010 r. nr 1648 w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego warunków i zasad organizacji programów rozwojowych w szkołach ponadgimnazjalnych kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2010/2011.
 21.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2010 r. nr 1647 w sprawie uchwalenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011.
 21.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2010 r. nr 1646 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011.
 21.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr 1645 w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 688/03/10 z dnia 12.03. 2010 r.
 21.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr 1644 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego.
 21.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr 1643 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 21.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr 1642 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem obiektu - sztolni.
 21.09.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr 1641 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa.

«       1   2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 11566