Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 11.08.2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.Roboty remontowe i termomodernizacyjne w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Szpakowej 1 w Lubinie.
 11.08.2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.Roboty remontowe i instalacyjne budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy J. Kilińskiego 12b w Lubinie.
 07.08.2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LUBINIE, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 31.
 28.07.2009 GK.7001-11... Ogłoszenie wyników II przetargu pisemnego nieograniczonego
 24.07.2009 ZDP-323/II... Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie
 23.07.2009 250762 - 2... Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. Roboty remontowe i termomodernizacyjne w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 2 przy ulicy Szpakowej 1 w Lubinie
 23.07.2009 IT 3421/VI... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Roboty budowlane i instalacyjne związane z przebudową warsztatów przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 w Lubinie
 17.07.2009 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „ROBOTY REMONTOWE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W SZKLARACH GÓRNYCH”
 16.07.2009 Dotyczy postępowania o o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LUBINIE, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 31.
 09.07.2009 Ogłoszenie o zamówieniu pn: "Pełnienie funkcij Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie"
 09.07.2009 Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: "Roboty remontowe i termomodernizacyjne w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Szpakowej 1 w Lubinie
 02.07.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Malowanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich i powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie
 30.06.2009 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie.
 29.06.2009 Ogłoszenie o zamówieniu pn. BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LUBINIE, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 31.
 29.06.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń.
 25.06.2009 Ogloszenie o zamówieniu pn. ROBOTY REMONTOWE I INSTALACYJNE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO PRZY ULICY J.KILIŃSKIEGO 12 B W LUBINIE.
 24.06.2009 Zapytania do SIWZ dot. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie”.
 22.06.2009 Ogloszenie o udzieleniu zamówienia pn. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE I REMONTOWE BUDYNKU DOMU DZIECKA PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 5 W ŚCINAWIE - ETAP I.
 18.06.2009 ZDP-323/II... Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ dotyczy: postępowania nr III/2009 w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie
 16.06.2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Malowanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich i powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie.”
 12.06.2009 Uzupełnienie brakującej dokumentacji oraz zmiany terminu dla zadania pn. Roboty budowlane i instalacyjne związane z przebudową warsztatów przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ul. KEN 6 w Lubinie.
 10.06.2009 ZDP-323/II... Wyjaśnienie do treści SIWZ - dot. postępowania nr II/2009 w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie"
 09.06.2009 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie.
 08.06.2009 Ogłoszenie dodatkowych informacji dot. przetargu pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie.
 03.06.2009 Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ i przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert dot. przetargu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie” .
 03.06.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1192D ul. Hutnicza w Lubinie - roboty dodatkowe.
 03.06.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1222D Siedlce - Ręszów w zakresie ulepszenia nawierzchni - odcinek do Ręszowa.
 03.06.2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Roboty termomodernizacyjne i remontowe budynku Domu Dziecka przy ul. Królowej Jadwigi 5 w Ścinawie - etap I".
 02.06.2009 Zapytania do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie”
 02.06.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Mechaniczne koszenie traw z poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie.

«       6   7   8   9   10   11   12   13         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 60883