Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 02.10.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ WARSZTATÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PRZY UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 6 W LUBINIE.
 29.09.2009 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D Miłosna - Karczowiska - Etap IIa w m. Raszówka.
 29.09.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont drogi powiatowej nr 1237D ul. Jagiełły w Ścinawie - Etap II.
 28.09.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.
 28.09.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.
 24.09.2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. Roboty budowlane i instalacyjne związane z przebudową warsztatów przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 w Lubinie.
 24.09.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Naprawa nawierzchni dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie grysami i emulsją z remontera - zamówienie uzupełniające.
 24.09.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco- zamówienie uzupełniajace.
 22.09.2009 Zapytania do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D Miłosna - Karczowiska - Etap IIa w m. Raszówka.
 22.09.2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na:Remont drogi powiatowej nr 1237D ul. Jagiełły w Ścinawie - Etap II.
 16.09.2009 ZDP -322/1... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę i montaż 2 sztuk tablic informacyjnych jednostronnych z podstawą konstrukcji nie związaną trwale z gruntem wraz z ogłoszeniem tekstowym i wyklejeniem
 14.09.2009 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zimowe utrzymanie porządku i czystości pasów dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie na terenie miasta Lubina
 14.09.2009 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie poza terenem miasta Lubina
 07.09.2009 148705-2009 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D Miłosna - Karczowiska - Etap IIa w m. Raszówka
 04.09.2009 ZDP-322/13... Ogłoszenie o zamówieniu pn. Dostawa i montaż 2 sztuk tablic informacyjnych jednostronnych z podstawą konstrukcji nie związaną trwale z gruntem wraz z ogłoszeniem tekstowym i wyklejeniem
 01.09.2009 Numer ogł... Ogłoszenie o zamówieniu pn.Remont drogi powiatowej nr 1237D ul. Jagiełły w Ścinawie - Etap II
 26.08.2009 Numer ogł... Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie"
 25.08.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul Leśna w Lubinie.
 21.08.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. ROBOTY REMONTOWE I TERMOMODERNIZACYJNE W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2, PRZY ULICY SZPAKOWEJ 1 W LUBINIE.
 21.08.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LUBINIE, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 31.
 21.08.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. ROBOTY REMONTOWE I INSTALACYJNE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO PRZY ULICY J.KILIŃSKIEGO 12 B W LUBINIE.
 21.08.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Roboty dodatkowe związane z robotami remontowymi w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy J.Kilińskiego 12b w Lubinie - etap II.
 20.08.2009 Ogłoszenie wyników przetargu ustnego na sprzedaż udziału w działce nr 289/11 położonej w Lubinie zabudowanej budynkiem garażu.
 20.08.2009 Ogłoszenie wyników przetargów na sprzedaż działek budowlanych w Chróstniku nr: 552/1, 552/2, 552/3.
 20.08.2009 Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Chróstniku.
 20.08.2009 Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Chróstniku oznaczonych geodezyjnie nr 552/2, 552/3.
 20.08.2009 Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki nr 109/65 zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Chróstniku.
 20.08.2009 Ogłoszenie IV przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości położonych w Szklarach Górnych w granicach działek nr: 223/13, 223/14, 223/16, 223/17.
 18.08.2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie.
 14.08.2009 Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane dotyczące zawarcia umowy o partneratwie publiczno-prawnym w celu budowy i prowadzenia parku wodnego w lubinie

«       5   6   7   8   9   10   11   12   13         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 60882