Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 01.08.2014 Rb-NDS RB-N RB-Z Sprawozdania z wykonania budźetu za II kwartał 2014
 31.07.2014 Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w art. 60 ust. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za II kwartał 2014 roku.
 30.05.2014 informacja o kwotach udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Lubińskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku w ramach realizowanych zadań za zakresu pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury ..
 30.05.2014 Informacja o kwotach otrzymanych z budżetów jednostek samorzadu terytorialnego w 2013 roku w ramach zadań realizowanych z zakresu oświaty, pomocy społecznej (dział 801 i 852) klasyfikacji budżetowej
 30.05.2014 Informacja o kwotach otrzymanych z budżetów jednostek samorzadu terytorialnego w 2013 roku w ramach zadań realizowanych z zakresu oświaty, pomocy społecznej (dział 801 i 852) klasyfikacji budżetowej
 30.05.2014 Informacja z wykonania budzetu Powiatu Lubińskiego za 2013 r. z art. 37 Ustawy o finansach publicznych
 27.05.2014 DAR.6843.5... Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowości prawnej, w którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2013r
 19.05.2014 Informacja o kwotach dotacji udzielonych w 2013 r. z budżetu Powiatu Lubińskiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 30.04.2014 Rb-NDS RB-N RB-Z Sprawozdania z wykonania budźetu za I kwartał 2014
 24.04.2014 Informacja o udzielonych umorzeniach nipodatkowych należności budżetowych o charakterze cywilno-prawnym. o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I kwartał 2014 roku
 07.04.2014 Informacja za rok 2013 o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Lubińskiego innym jednostkom samorządu terrytorialnego w ramach zadań zrealizowanych przez Departament Infrastruktury i Transportu.
 05.03.2014 Rb-NDS RB-N RB-Z Sprawozdania z wykonania budźetu za IV kwartał 2013
 12.02.2014 Opinia Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Lubińskiego przedstawionego w uchwale nr L/316/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wielolrtniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego i uchwale nr L/317/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2014
 12.02.2014 Opinia Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Lubińskiego przedstawionego w uchwale nr L/317/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2014
 24.01.2014 Informacja o udzielonych umorzeniach nipodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym. o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za IV kwartał 2013 roku
 08.01.2014 Uchwała Nr II/331/2013 Składu Orzekającego Regonalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lubińskiego przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok
 29.10.2013 Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o którym owa w art 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za III kwartał 2013 roku.
 28.10.2013 Rb-NDS RB-N RB-Z Sprawozdania z wykonania budźetu za III kwartał 2013
 29.07.2013 Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za II kwartał 2013 roku.
 25.07.2013 Rb-NDS RB-N RB-Z Sprawozdania z wykonania budźetu za II kwartał 2013
 29.05.2013 Informacja z wykonania budzetu Powiatu Lubińskiego za 2012 r. z art. 37 Ustawy o finansach publicznych
 28.05.2013 Informacja za rok 2012 o kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Lubińskiego ma realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 28.05.2013 Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Lubińskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań z zakresu oświaty i wychowania, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2012.
 14.05.2013 Informacja za rok 2012 o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Lubińskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zadań realizowanych przez Departament Infrastruktury i Transportu
 30.04.2013 Rb-NDS RB-N RB-Z Sprawozdania z wykonania budźetu za I kwartał 2013
 05.03.2013 Rb-NDS RB-N RB-Z Sprawozdania z wykonania budźetu za IV kwartał 2012
 30.01.2013 WIAS-LG-01... Uchwały nr II/29/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Lubińskiego przedstawionej w uchwale nr XXXIII/242/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego oraz uchwale nr XXXIII/243/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013
 22.01.2013 Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za IV kwartał 2012 roku.
 07.12.2012 Uchwała nr II/290/2012 i II/291/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30.11.2012r.
 08.11.2012 Rb-NDS RB-N RB-Z Sprawozdania z wykonania budźetu za III kwartał 2012

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 13306