Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 27.12.2010 Załącznik do zarządzenia Nr 94/2010 Starosty Lubińskiego z dnia 24.12.2010r. W sprawie informacji o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości"
 27.12.2010 "Dostawa paliwa i innych produktów naftowych do pojazdów służbowych i maszyn użytkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubinie"
 27.12.2010 "Ochrona monitoring i sprzątanie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 oraz ochrona i sprzątanie obiektów w Chocianowie przy ulicy Trzebnickiej 22 i w Rudnej przy ulicy Wesołej 11"
 21.12.2010 "Dostawa paliwa i innych produktów naftowych do pojazdów służbowych i maszyn użytkowanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubinie"
 21.12.2010 "Dostawa paliwa i innych produktów naftowych do pojazdów służbowych i maszyn użytkowanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubinie"
 17.12.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Organizacja wyjazdu zimowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na obóz integracyjno - naukowy
 13.12.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem
 10.12.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Budowa urządzeń wodnych, służących do zasilenia urządzeń nawadniających boisko sportowe przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6"
 09.12.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Ochrona, monitoring i sprzątanie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 oraz ochrona i sprzątanie obiektów w Chocianowie przy ulicy Trzebnickiej 22 i w Rudnej przy ulicy Wesołej 11.
 09.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn: Dostawa paliwa i innych produktów naftowych do pojazdów służbowych i maszyn użytkowanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubinie.
 07.12.2010 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawa paliwa i innych produktów naftowych do pojazdów służbowych i maszyn użytkowanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubinie.
 07.12.2010 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI A i CZĘŚCI B na: Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.
 01.12.2010 Treść zapytań oraz wyjaśnienia dot. przetargu pn. Budowa urządzeń wodnych, służących do zasilania urządzeń nawadniających boisko sportowe przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6.
 30.11.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Młodzieżowego Schroniska Turystycznego, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.
 30.11.2010 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej: AUDYT ZEWNĘTRZNY WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM DLA PROJEKTU „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie” realizowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013.
 29.11.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Organizacja wyjazdu zimowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na obóz integracyjno - naukowy".
 26.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Ochrona, monitoring i sprzątanie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 oraz ochrona i sprzątanie obiektów w Chocianowie przy ulicy Trzebnickiej 22 i w Rudnej przy ulicy Wesołej 11.
 26.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Dostawa paliwa i innych produktów naftowych do pojazdów służbowych i maszyn użytkowanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubinie.
 26.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.
 23.11.2010 Ogłoszenie o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w CZĘŚCI A i w CZĘŚCI B : Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.
 19.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. Budowa urządzeń wodnych, służących do zasilania urządzeń nawadniających boisko sportowe przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6.
 19.11.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Część A - Dostawa samochodu osobowego 5-drzwiowego, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 1 do umowy. Część B - Dostawa samochodu towarowo-osobowego z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 2 do umowy.
 18.11.2010 Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Młodzieżowego Schroniska Turystycznego, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.
 18.11.2010 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na : Część A - Dostawa samochodu osobowego 5-drzwiowego, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 1 do umowy. Część B - Dostawa samochodu towarowo-osobowego z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 2 do umowy.
 17.11.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Wycinka krzewów i samosiejek w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie.
 16.11.2010 Zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Organizacja wyjazdu zimowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na obóz integracyjno - naukowy".
 16.11.2010 Wyjaśnienie treści SIWZ dot. Część A - Dostawa samochodu osobowego 5-drzwiowego, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 1 do umowy. Część B - Dostawa samochodu towarowo-osobowego z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 2 do umowy.
 15.11.2010 Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Organizacja wyjazdu zimowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na obóz integracyjno - naukowy"
 10.11.2010 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Wycinka krzewów i samosiejek w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie.
 10.11.2010 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: : Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od 77+340 km do km 78+180- zamówienie uzupełniające.

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 62634