Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 09.10.2014 Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w roku 2014
 20.08.2014 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań wynikających z "Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonariacie"
 04.07.2014 Ogłoszenie konkursu ofert
 09.06.2014 Informacja w sprawie przyznania środków finansowych na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w 2014 r.
 13.05.2014 Konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w roku 2014
 28.03.2014 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań wynikających z "Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonariacie"
 21.03.2014 Rozstrzygnięcie konkursu ofert w sprawie przyznania środków finansowych na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w roku 2014
 06.03.2014 Konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w roku 2014.
 06.02.2014 Ogłoszenie o konkursie ofert
 27.03.2013 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań wynikających z "Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonariacie"
 18.02.2013 Ogłoszenie konkursu ofert
 06.11.2012 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań wynikających z "Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonariacie"
 27.09.2012 Ogłoszenie konkursu ofert
 16.08.2012 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań wynikających z "Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonariacie"
 13.07.2012 Ogłoszenie o konkursie ofert
 05.04.2012 BZ.524.7.2... Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań wynikających z "Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonariacie"
 14.02.2012 Konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z "Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonariacie"
 29.08.2011 OZ.524.9.2... Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na realizację zadań wynikających z "Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2011 r."
 20.07.2011 Konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2011 r.
 24.03.2011 DES.524.5.... Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań wynikających z "Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2011 r. "
 27.01.2011 Konkurs Ofert
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 43917