Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 15.09.2014 Mikrodotacje finansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
 05.09.2014 Szkolenie - Budowanie pozytywnego wizerunku współpracy partnerów [Jawor, 23 września 2014]
 09.07.2014 Powstaje Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 03.07.2014 Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem "PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LUBIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2015 ROK"
 02.06.2014 Konkursy dla Organizacji Pozarządowych
 04.04.2014 Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie dla Organizacji Pozarządowych
 01.04.2014 Ogłoszenie III Edycji Konkursu „zDolne NGO"
 13.03.2014 Pomoc dla organizacji – jak działać zgodnie z prawem
 13.03.2014 List otwarty Aeroklubu Zagłębia Miedziowego dla Organizacji i Stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem i uprawianiem sportów lotniczych
 26.02.2014 Warsztat integracji cyfrowej- bezpłatne szkolenie komputerowe dla osób niepełnosprawnych
 04.02.2014 Spotkanie dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
 25.11.2013 2.dniowe szkolenie "Aktywne narzędzia i techniki konsultacji oraz budowanie pozytywnego postrzegania się partnerów współpracy"
 22.11.2013 Rusza głosowanie internetowe w ramach V edycji konkursu EUROLIDER, organizowanego z myślą o wyróżnieniu osób, które wykorzystując Fundusze Europejskie działają na rzecz lokalnego i regionalnego rozwoju oraz lokalnych społeczności.
 15.11.2013 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkania informacyjne dot. Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 27.09.2013 Informacja dla organizacji pozarządowych.
 05.08.2013 UWAGA PILNE! Zmiana siedziby i nr tel stacjonarnego Inkubatora NGO w Lubinie
 05.08.2013 NGO działające na rzecz polityki równościowej - łączmy się!
 26.06.2013 Informacja dla organizacji pozarządowych o programie współpracy na 2014 r.
 11.10.2012 Warsztaty aktywizacyjne dla Terenowych Animatorów Wolontariatu
 19.09.2012 Zaproszenie do udziału w spotkaniu
 17.09.2012 Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji
 06.09.2012 Legnicki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Rozwój Ekonomii społecznej w regionie legnickim" zaprasza organizacje pozarządowe do skorzystania z BEZPŁATNEJ OFERTY DORADCZEJ z zakresu: ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych oraz wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w organizacjach pozarządowych.
 16.08.2012 Zaproszenie dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na warsztaty ekologiczne.
 16.08.2012 Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse" 2012.
 23.04.2012 ZAPROSZENIE do udziału w Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2012
 18.04.2012 Informacja o Lokalnych Inkubatorach NGO na Dolnym Śląsku.
 12.04.2012 Informacja o Plebiscycie "zDolne NGO"
 02.12.2011 Informacja o szkoleniu
 18.11.2011 Informacja dla organizacji pozarządowych
 18.11.2011 Informacja dla organizacji pozarządowych

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 4309