Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 03.10.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego w sezonie zimowym 2014/2015.

 02.10.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zakup sprzętu medycznego – defibrylatora dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Lubinie

 29.09.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, uterenowionego z napędem 4x4 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie.

 22.08.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Adaptacja terenu pod funkcjonowanie placu manewrowego i siedziby filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy na terenie Powiatu Lubińskiego

 12.08.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Remont chodników dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego

 14.07.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1235D na odcinku ul. Grottgera w Lubinie.

 03.07.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Promocja Powiatu Lubińskiego poprzez sport podczas współzawodnictwa na najwyższym poziomie sportowym

 21.05.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych oraz inicjalnej bazy danych GESUT dla miasta Lubina.

 05.05.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego

 18.04.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi powiatowej nr 1233D na odcinku Miłoradzice – Raszówka

 07.04.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wykonanie robót budowlanych - przebudowa III piętra budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie

 04.04.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1237D wraz z odwodnieniem w miejscowości Wielowieś

 27.03.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D Miłosna – Karczowiska – etap I na odcinku: Miłosna – Miłoradzice oraz etap II na odcinku: Raszówka – Karczowiska

 27.02.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Świadczenie usług telefonii publicznej wraz z dzierżawą cyfrowej centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 12b

 29.01.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 20.12.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wykonanie robót budowlanych - przebudowa III piętra budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie

 31.10.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego w sezonie zimowym 2013/2014.

 31.10.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych w ramach grupy zakupowej złożonej z pięciu jednostek położonych na terenie Powiatu Lubińskiego

 10.10.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Powiatu Lubińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu

 08.10.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wykonanie robót budowlanych- przebudowa pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie

 02.10.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1237D w Ścinawie

 20.09.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Powiatu Lubińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu

 16.09.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych z określenia wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

 14.08.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi powiatowej nr 1233D na odcinku Raszówka – Karczowiska, w zakresie remontu nawierzchni jezdni wraz z budową chodników, zjazdów i odwodnienia oraz budową oświetlenia ulicznego na długości~1 465 m (od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 km lok. 0+000 do miejscowości Raszówka km lok. 1+465,50)

 01.08.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Budowa acyklicznej i akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz z przyłączem elektrycznym na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Miedzianą i ul. Gwarków w Lubinie oraz organizacją ruchu i budową lewoskrętów wzdłuż ul. Jana Pawła II

 30.07.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 29.07.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Ochrona fizyczna bezpośrednia i stała obiektu i mienia wraz z terenem przynależnym położonym w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi nr 5 na okres 18 miesięcy

 24.07.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przebudowa mostu na rzece Czarna Woda w ciągu drogi powiatowej nr 1227D, w miejscowości Bukowna – etap II

 10.07.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego

 05.07.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Budowa acyklicznej i akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz z przyłączem elektrycznym na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Miedzianą i ul. Gwarków w Lubinie oraz organizacją ruchu i budową lewoskrętów wzdłuż ul. Jana Pawła II


«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 53665