Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 25.10.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Ścinawie

 31.07.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Remont pomieszczeń stołówki i kuchni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej

 13.07.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Remont pomieszczeń stołówki i kuchni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej.

 28.10.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie

 25.10.2011 Decyzja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego dla Powiatoweco Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie.
 17.10.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie

 11.05.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA: Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie
 17.03.2011 ZDP-323/II... Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie" - Część A i Część B
 23.02.2011 Ogłoszenie o zamówieniu na: "Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie"
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 13659