Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 05.03.2009 Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 lutego 2009 r. nr 218 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lubinie za rok 2008.
 04.03.2009 Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 lutego 2009 r. nr 196 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony jest plan zajęć różny w poszczególnych....
 02.02.2009 Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 stycznia 2009 r. nr 192 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2009 r. z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2010 r. nr 1698 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2010 r. nr 1697 w sprawie podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2010 r. nr 1696 w sprawie udzielenia upoważnienia.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2010 r. nr 1695 w sprawie pokrycia kosztów.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2010 r. nr 1694 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2010 r. nr 1693 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2010 r. nr 1692 w sprawie zawarcia umowy użyczenia.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2010 r. nr 1691 w sprawie przekazania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2010 r. nr 1690 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie nadania imienia Jana Wyżykowskiego Zespołowi Szkół Nr 2 w Lubinie.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2010 r. nr 1689 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2011 r.”
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2010 r. nr 1688 w sprawie zatwierdzenia zgody na usunięcie drzewa.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2010 r. nr 1687 zmieniająca uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu budowy i prowadzenia parku wodnego w Lubinie.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2010 r. nr 1686 zmieniająca uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu budowy i prowadzenia Hali Widowiskowo-Sportowej w Lubinie.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2010 r. nr 1685 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2010 r. nr 1684 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2010 r. nr 1683 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2010 r. nr 1682 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2010 r. nr 1681 w sprawie udzielenia upoważnienia.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2010 r. nr 1680 w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2010 r. nr 1679 w sprawie uchylenia uchwały.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2010 r. nr 1677 w sprawie udzielenia upoważnienia.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2010 r. nr 1676 w sprawie zawarcia umowy.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2010 r. nr 1675 w sprawie zawarcia umowy na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie w ramach projektu pn. „Przewodnik działań w realnym kontekście przygotowań do przyszłego zawodu”.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2010 r. nr 1674 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2010 r. nr 1673 w sprawie wyrażenia zgody na budowę masztu radiowego.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2010 r. nr 1672 w sprawie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku.
 25.10.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2010 r. nr 1671 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 14452