Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
 
Instrukcja użytkowania
Instrukcja obsługi BIP
Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej.
Menu
Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami w postaci pogrubionych napisów.
Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni i zmienia się tło nazwy kategorii.
Aby przejść do wskazywanej kategorii należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.
Po prawej stronie ekranu wyświetlona jest lista zawierająca tytuły artykułów danej kategorii. Tytuł artykułu jest odnośnikiem, kierującym do treści danego artykułu.
Dokumenty widoczne w biuletynie mające kolor czerwony są informacjami aktualnymi, natomiast kolor niebieski oznacza upłynięcie terminu ważności danego dokumentu.
Logo BIP
W lewym, górnym rogu ekranu znajduje się logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu. Logo to jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.
Stopka
Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka, na której umieszczone są przyciski: strona główna - po wybraniu tego przycisku wyświetlana jest strona główna biuletynu, cały ekran - wybierając ten przycisk, treść informacji widoczna w oknie po prawej stronie ekranu pokazana jest w nowym oknie, do druku - dzięki temu przyciskowi możemy wydrukować treść informacji widoczną w oknie po prawej stronie ekranu, prześlij dalej - przycisk umożliwia przesłanie artykułu na wpisany adres e-mail odbiorcy adres URL - przycisk prowadzący do strony serwisu informacyjnego podmiotu udostępniającego BIP.
Wyszukiwarka
W prawym górnym rogu każdej strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem w przycisk szukaj. Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów należy, w sposób naturalny, wpisać cały ciąg słów, oddzielając je spacjami. Nie należy obejmować wyrażeń cudzysłowami. W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie. Na poszczególne elementy listy składają się następujące informacje:
* Nazwa działu, z którego pochodzi artykuł zawierający szukane wyrażenie
* Tytułu artykułu, w którym wystąpiło poszukiwane hasło, będący odnośnikiem do tego artykułu.
Po wskazaniu kursorem myszy odnośnika w serwisie BIP, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni a odnośnik jest podkreślany.
Licznik odwiedzin
Pod wyszukiwarką znajduje się licznik odwiedzin, który podaje, ile razy dana strona była oglądana przez użytkowników biuletynu.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.