Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 29 września 2009 r. nr 1232 w sprawie pokrycia kosztów.
Data publikacji 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia 16.10.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXXIV/1232/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie pokrycia kosztów.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003 r. Nr  162, poz. 1568  i z 2004 r. Nr  102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759 i z 2007 r. Nr 173, poz.1218  oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753)  Zarząd Powiatu w  Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

 

Wyraża zgodę na pokrycie kosztów organizacji spotkania w ramach europejskiego projektu  edukacyjnego Sokrates Comenius „Świadomość kulturowa a wędrówka pośród drogocennych narodowych gustów” , którego organizatorem są nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie, do wysokości 2 000 PLN (sł : dwa tysiące zł).

Źródło finansowania: Dział 801 – Oświata i wychowanie,

                                   Rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 4300         

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
16.10.2009    Edycja dokumentu
16.10.2009    Utworzenie dokumentu.