Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 23 września 2009 r. nr 1220 w sprawie pokrycia kosztów.
Data publikacji 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia 16.10.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA  NR CCXXII/1220/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 23 września2009 r.

w sprawie pokrycia kosztów.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na pokrycie kosztów zakupu Odznaki Pamiątkowej dla 6 Ośrodka Przechowywania Sprzętu w Głogowie, która zostanie wręczona w dniu 09.10. 2009 r. podczas organizowanego Święta Jednostki, do wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych).

 

Źródło finansowania:  Dział 750 -  Administracja publiczna.

                                    Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Projektów i Promocji.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Mirosławowi Gojdziowi – Członkowi Zarządu, Zastępcy Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

dla projektu uchwały Zarządu Powiatu w Lubinie w sprawie pokrycia kosztów

 

 

6 Ośrodek Przechowywania Sprzętu w Głogowie będzie posiadał własny symbol wojskowy – Odznakę Pamiątkową. Stosowną decyzję zatwierdził już Minister Obrony Narodowej.

 

Zgodnie z regulaminem prawo do odznaki będą mieli żołnierze i pracownicy jednostki wykazujący się sumienną służbą, czy pracą, a także osoby nie związane z 6 OPS bezpośrednio, które przyczyniają się do propagowania jego dobrego wizerunku albo wojska  w ogóle.

 

Ufundowanie odznaki pamiątkowej przez Powiat Lubiński będzie wyrazem sympatii i wdzięczności naszej społeczności dla żołnierzy 6 Ośrodka Przechowywania Sprzętu w Głogowie, m.in. za ich wkład w życie regionu, jak choćby rozminowanie terenu, czy udział w akcjach ratowniczych.

 

Odznaka Pamiątkowa zostanie wręczona w dniu 09. 10. 2009 r. podczas organizowanego Święta Jednostki.

 

Udział w niniejszym przedsięwzięciu jest elementem promocji powiatu.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
16.10.2009    Utworzenie dokumentu.