Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 23 września 2009 r. nr 1219 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data publikacji 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia 16.10.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXXII/1219/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 września 2009 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753) i art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia Jana Raduchowskiego Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Lubinie do reprezentowania powoda Powiatu Lubińskiego w sprawie przeciwko Edwardowi Wielgus - Czajkowskiemu o wydanie części nieruchomości położonej w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 3, obejmującej działkę nr 150, KW LE1U/00040010/9 w postępowaniu przed Sądem I i II instancji.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 15 września 2009 r.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
16.10.2009    Utworzenie dokumentu.