Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 11 września 2009 r. nr 1208 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym
Data publikacji 15.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia 11.09.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Informacja

 

UCHWAŁA NR CCXX/1208/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 11 września 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Przyjmuje autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz   z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, pozytywnie zaopiniowaną uchwałą Nr CXCVIII/1111/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r.
  2. Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie uwzględniający autopoprawkę.
  3. Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.09.2009    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
17.09.2009    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
15.09.2009    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
15.09.2009    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)