Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2009 r. nr 1202 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie rozpatrzenia skargi
Data publikacji 11.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia 08.09.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Informacja

 

UCHWAŁA NR CCXVIII/1202/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 8 września 2009 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie rozpatrzenia skargi.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 § 1

Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie rozpatrzenia skargi.

Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
11.09.2009    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)