Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2009 r. nr 1200 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi 1220D oraz drogi nr 1200D w celu zaliczenia ich do kategorii dróg wojewódzkich
Data publikacji 11.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia 08.09.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Informacja

 

UCHWAŁA NR CCXVIII/1200/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 8 września 2009 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie  pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi 1220D oraz drogi nr 1200D w celu zaliczenia ich do kategorii dróg wojewódzkich.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Pozytywnie opiniuje  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w Lubinie w sprawie  pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi  1220D, na odcinku od skrzyżowania z drogą   krajową    nr  3 do  skrzyżowania  z drogą  powiatową nr 1200D, od km 0+000 do km 5+988 oraz drogi nr 1200D, na  odcinku  od  skrzyżowania z drogą  powiatową nr   1220D do   skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 332, od km 3+858 do km  4+936, w  celu zaliczenia ich do kategorii dróg wojewódzkich.
  2. Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
11.09.2009    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
11.09.2009    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)