Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 2 września 2009 r. nr 1196 w sprawie zawarcia umowy o przyłącze nr 114/DO-2/2009
Data publikacji 08.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia 02.09.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Informacja

 

UCHWAŁA NR CCXVI/1196/2009

ZARZĄDU  POWIATU  W LUBINIE

z dnia 2 września 2009 r.

 w sprawie zawarcia umowy o przyłącze nr 114/DO-2/2009.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Lubińskim a EnergiaPro S.A.z siedzibą we Wrocławiu, 53-314 Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich 20 – Oddział   w Legnicy z siedzibą w Legnicy, 59-220, ul. Partyzantów 21, stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Piotra Czekajło Wicestarostę do podpisania umowy określonej w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
08.09.2009    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
08.09.2009    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)