Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 2 września 2009 r. nr 1195 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin
Data publikacji 08.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia 02.09.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Informacja

 

UCHWAŁA NR CCXVI /1195/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 2 września  2009 r.

 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin. 

 Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: 

 §1

1. Pozytywnie  opiniuje  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Lubinie  w  sprawie  zwolniendyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.

2. Przekazuje  projekt  uchwały  do  Rady  Powiatu  w  Lubinie. 

§ 2 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
08.09.2009    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
08.09.2009    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
08.09.2009    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
08.09.2009    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)