Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 sierpnia 2009 r.nr 1193 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za pierwsze półrocze 2009 roku
Data publikacji 28.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXV/1193/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 

 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za pierwsze  półrocze 2009 roku.   

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420,  z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,   poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz § 1 uchwały Nr XLVIII/332/2006 Rady Powiatu  Lubinie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu  opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze zmienionej uchwałą Nr L/343/2006 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 czerwca 2006 r., Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przedstawia Radzie Powiatu i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej                  we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego  za pierwsze półrocze 2009 roku, według załącznika do uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie. Załączniki
informacja półroczna 2009.pdf   informacja półroczna 2009.pdf (662.96 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Grzegorz Lasecki

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.09.2009    Edycja dokumentu (Grzegorz Lasecki)
01.09.2009    Dodano załącznik "informacja półroczna 2009.pdf" (Grzegorz Lasecki)
28.08.2009    Utworzenie dokumentu. (Grzegorz Lasecki)