Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 sierpnia 2009 r.nr 1188 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Ścinawy
Data publikacji 27.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXIV/1188/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie  pozbawienia kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Ścinawy. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie pozbawienia  kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Ścinawy. 

2. Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Grzegorz Lasecki

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
27.08.2009    Edycja dokumentu (Grzegorz Lasecki)
27.08.2009    Utworzenie dokumentu. (Grzegorz Lasecki)