Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 sierpnia 2009 r.nr 1186 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
Data publikacji 27.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXIV/1186/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia  25 sierpnia 2009 r.

 

 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę  sprawie   ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2  pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200 poz. 1688; Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

1. Pozytywnie   opiniuje   projekt  uchwały   Rady   Powiatu   w  Lubinie  zmieniającą  uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczani dotacji dla szkół i placówek niepublicznych.

2. Przekazuje  projekt  uchwały  do Rady Powiatu w Lubinie.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Grzegorz Lasecki

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
27.08.2009    Utworzenie dokumentu. (Grzegorz Lasecki)