Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11 sierpnia 2009 r.nr 1162 w sprawie przyjęcia informacji.
Data publikacji 20.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia 20.08.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXI/1162/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 11 sierpnia 2009 r.

 

 

w sprawie przyjęcia informacji.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458) i art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z 2009 r. Nr 72, poz. 619, Nr 62, poz. 504) oraz uchwały Nr XLVIII/332/2006  Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze, zmienionej uchwałą Nr L/343/2006 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 czerwca 2006 r., Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za pierwsze półrocze 2009 roku, stanowiącą załącznik do uchwały.

 

 

§ 2

 

Przekazuje informację do Rady Powiatu w Lubinie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej  we Wrocławiu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
20.08.2009    Utworzenie dokumentu.