Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 sierpnia 2009 r.nr 1160 w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2010.
Data publikacji 20.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia 20.08.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
UCHWAŁA NR CCX/1160/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 sierpnia 2009 r.

 

 

w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2010.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753), uchwały Nr XXXVIII/249/2005 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Lubińskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz uchwały Nr L/342/2006 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Lubińskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się procedurę przygotowania przez jednostki organizacyjne wymienione
w załączniku Nr 1 materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
1.   Załączniki 1160.doc (89.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
20.08.2009    Utworzenie dokumentu.