Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 2009 r.nr 1140 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 10.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia 10.08.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA  NR CCVII/ 1140 /2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

                                                            z dnia 28 lipca 2009 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art.48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558;  Nr 113, poz.984; Nr153, poz.1271; Nr 200, poz.1688; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,   poz. 1458)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Upoważnia Pana Waldemara Doleckiego - dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej w szczególności do:

  1. Udzielania zamówień publicznych i zawierania zgodnie z obowiązującymi przepisami umów dotyczących bieżącego utrzymania jednostki w ramach przyznanych środków budżetowych.
  2. Zawierania umów na remonty do kwoty 1 000 EURO w ramach środków budżetowych ustanowionych dla jednostki.
  3. Zawierania umów najmu i dzierżawy pomieszczeń.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
10.08.2009    Utworzenie dokumentu.