Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 lipca 2009 r. nr 1128 w sprawie zawarcia porozumienia.
Data publikacji 14.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 14.07.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCIII/1128/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 lipca 2009 r.

 

 

w sprawie zawarcia porozumienia

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i  Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Powiatem Lubińskim a Jeronimo Martins Dystrybucja S. A. porozumienia o współfinansowanie przez Jeronimo Martins Dystrybucja S. A. zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1192D ul. Hutnicza w Lubinie”.

2.      Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas - Majkę - Starostę Lubińskiego i Mirosława Gojdzia - Członka Zarządu, Zastępcę Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej do podpisania porozumienia określonego w §1.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
14.07.2009    Utworzenie dokumentu.