Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 lipca 2009 r. nr 1126 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.
Data publikacji 14.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 14.07.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR  CCIII/1126/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia  7 lipca 2009r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,  Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.        Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.

2.        Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

 

 

Uzasadnienie

 

Od dnia podjęcia przez Radę Powiatu w Lubinie Uchwały Nr LI/349/06 z 27 lipca 2006r. w  sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lubinie wielokrotnie nowelizowano akty prawne na podstawie których działa urząd.  Zmianie uległa m.in. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  której tekst jednolity ogłoszony został w 2008r. w Dzienniku Ustaw  Nr 69, poz. 415, a także dane teleadresowe urzędu. Z uwagi na w/w zmiany zaistniała konieczność dostosowania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie do obowiązującego stanu faktycznego.

W związku z powyższym przedłożenie Radzie Powiatu w Lubinie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie  jest uzasadnione.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
14.07.2009    Utworzenie dokumentu.