Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 2009 r. nr 1117 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.
Data publikacji 07.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 07.07.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CXCIX/1117/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 22 czerwca 2009 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.

2.      Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
07.07.2009    Utworzenie dokumentu.