Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 2 czerwca 2009 roku nr 1099 w sprawie wniosków do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 769 w obrębie Rudna, gmina Rudna.
Data publikacji 05.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia 02.06.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Informacja

 

UCHWAŁA NR CXCV/1099/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 2 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wniosków do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 769 w obrębie Rudna, gmina Rudna.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz.1592; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223 poz. 1458) w związku z art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 Nr 225  poz.1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2009 r. Nr 220 poz.1413) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Nie składa wniosków, które należałoby uwzględnić przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 769 w obrębie Rudna, gmina Rudna przeznaczonej pod budowę boiska sportowego „Orlik”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.06.2009    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
05.06.2009    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)