Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2009 roku nr 1084 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za 2008 r.
Data publikacji 29.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia 29.05.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CXCI/1084/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 maja 2009 r.

 

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za 2008 r.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za 2008 r.
  2. Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

                                                           UZASADNIENIE

 

Rada Powiatu w Lubinie uchwałą Nr XXXIII/189/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. wybrała biegłego rewidenta w celu badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za 2008 r.

Biegły Rewident – „AUXILIUM” S.A. Kancelaria Biegłych Rewidentów z Krakowa, Aleja Pokoju 84 dokonał badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za 2008 r., na podstawie którego sporządził opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za 2008 r. i stwierdził zgodność wykonania sprawozdania z ustawą o rachunkowości. 

Sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie. Zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną przy ZOZ w Lubinie uchwałą Nr 9/2009 z dnia 15 maja 2009 r.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
29.05.2009    Utworzenie dokumentu.