Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2009 roku nr 1077 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.
Data publikacji 29.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia 29.05.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CXC/1077/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia  12 maja  2009 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Pozytywnie  opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.

2. Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
29.05.2009    Utworzenie dokumentu.