Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2009 roku nr 1059 w sprawie pokrycia kosztów.
Data publikacji 06.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia 06.05.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CLXXXVIII/1059/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie pokrycia kosztów.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558   i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Wyraża zgodę na pokrycie kosztów zakupu nagród na konkurs ekologiczny oraz muzyki myśliwskiej „O Miedziany Sopel” w ramach imprezy pn. X Nadodrzański Festyn Myśliwski „Majowe Koziołki” organizowanej przez Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej przy Polskim Związku Łowieckim w Legnicy w dniu 30.05.2009 r., do wysokości 3 000,00 zł  (trzech tysięcy złotych).

2.      Niniejsza impreza jest elementem promocji powiatu.

Źródło finansowania : Dział 750 – Administracja publiczna.

                                    Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Projektów i Promocji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
06.05.2009    Utworzenie dokumentu.