Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 kwietnia 2009 roku nr 1040 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie przyjęcia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku.
Data publikacji 14.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia 14.04.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CLXXXIV/1040/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 7 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie przyjęcia zadań związanych  z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w  2009  roku.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie  przyjęcia zadań związanych z  przeprowadzeniem  kwalifikacji  wojskowej w 2009 roku.    

2.      Przekazuje projekt  uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
14.04.2009    Utworzenie dokumentu.