Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2009 roku nr 1037 w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie na proponowaną zmianę numeracji porządkowej nieruchomości będących w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej położonych w Lubinie przy ul. Bema.
Data publikacji 08.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia 07.04.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CLXXXIII/1037/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 31 marca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie na proponowaną zmianę numeracji porządkowej nieruchomości będących w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej położonych w Lubinie przy ul. Bema.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości  z 28 października 2004 r. (Dz. U. Nr 243, poz. 2432) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Wyraża zgodę na proponowaną zmianę numeracji porządkowej nieruchomości będących w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej położonych w Lubinie przy ul. Bema.
  2. Udziela upoważnienia dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie do złożenia wniosku oraz do załatwienia wszelkich spraw związanych ze zmianą numeracji porządkowej nieruchomości przy ul. Bema. 

  

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Piotrowi Czekajło – Wicestaroście.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
08.04.2009    Utworzenie dokumentu.