Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2009 roku nr 1032 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 26.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia 26.03.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR  CLXXX/1032/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia  18 marca  2009 r.

 

w  sprawie  udzielenia  upoważnienia.                

 

       Na podstawie art.48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu  w  Lubinie  uchwala, co następuje: 

 

§ 1

 

Upoważnia Panią Elżbietę Palej – p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie do składania jednoosobowo  oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej w szczególności do:

1.      Udzielania zamówień publicznych i zawierania zgodnie z obowiązującymi przepisami umów dotyczących bieżącego utrzymania jednostki  w ramach przyznanych środków budżetowych.

2.      Zawierania umów na remonty do kwoty 1000 EURO w ramach środków budżetowych ustanowionych dla jednostki.

3.      Zawierania umów najmu i dzierżawy pomieszczeń.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
30.03.2009    Edycja dokumentu
26.03.2009    Utworzenie dokumentu.